Beyzbol Nedir?

Beyzbol nedir diye merak eden üyelerimizin sorularını cevaplamaya çalışalım.

1.01 Beyzbol, bir menajer yönetiminde her biri dokuz oyuncudan oluşan iki takım arasındadır. Bu kurallara göre bir veya daha fazla hakemin yargı yetkisi altında; kapalı bir sahada oynanan bir oyundur.

1.02 Her takımın amacı rakipten daha fazla sayı atarak kazanmaktır.

1.03 Oyunun galibi, kurallara uygun olarak, kurallı bir oyunun sonunda daha fazla sayıda tur atacak olan takım olacaktır.

1.04 OYUN ALANI. Alan, Şema No. 1, No. 2 ve No. 3 ile desteklenen aşağıdaki talimatlara göre düzenlenecektir.

Beyzbol Nedir? İç saha 90 fit kare olacaktır. Dış saha, Diyagram 1’de olduğu gibi; karenin iki tarafını uzatarak oluşturulan iki faul çizgisi arasındaki alan olacaktır. Ana üs ile en yakın çit, park yeri veya fuar alanındaki diğer engellere olan mesafe 250 fit veya daha fazla olacaktır. Faul çizgileri boyunca 320 fit veya daha fazla tercih edilmektedir. Yine merkez sahaya 400 fit veya daha fazla mesafe tercih edilmektedir. İç saha, taban çizgileri ve ana levha düz olacak şekilde derecelendirilecektir. Sürahi plakası, ana plaka seviyesinin 10 inç üzerinde olacaktır. Sürahi plakasının önündeki 6 inçlik bir noktadan ana plakaya doğru; 6 fitlik bir noktaya kadar olan eğim derecesi 1 inç ila 1 fit arasında olacaktır. Ve bu derece eğim tekdüze olacaktır. Sınır çizgileri dahil olmak üzere iç ve dış saha adil bölgedir. Ve diğer tüm alanlar faul bölgesidir.

Detaylar

Beyzbol Nedir? Ana üs ile arka döndürmez kilide kadar olan bölge dahil; taban çizgilerinden en yakın çit, park yeri veya diğer engellere olan mesafenin ; faul bölgesindeki 60 fit veya daha fazla olması tavsiye edilmektedir.

Üssün yeri belirlendiğinde; ikinci üssü oluşturmak için istenilen yönde 127 fit, 3 3/8 inç çelik şerit metre ile. Ana merkezden, ilk aşamaya doğru 90 fit ölçün; ikinci kaideden, ilk kaideye doğru 90 fit ölçün; bu çizgilerin kesişimi ilk temeli oluşturur. Ana merkezden, üçüncü üsse doğru 90 fit ölçün; ikinci tabandan üçüncü kata doğru 90 fit ölçün; bu çizgilerin kesişmesi üçüncü temeli oluşturur. Birinci taban ile üçüncü taban arasındaki mesafe 127 fit, 3 3/8 inçtir. Merkezden alınan tüm ölçümler, birinci ve üçüncü temel hatların kesiştiği noktadan alınacaktır.

Yakalayıcı kutusu, vurucuların kutuları, vagonların kutuları, ilk üç ayak temel çizgileri ve sonraki vurucu kutuları; yerleştirilecektir.

Faul çizgileri ve diğer tüm oyun çizgileri ; sönmemiş kireç, tebeşir veya diğer beyaz malzeme ile işaretlenecektir.

Her kulüp kendi oyun sahasının çimenli ve çıplak alanlarının büyüklüğünü ve şeklini belirleyecektir.

NOT:

(a) 1 Haziran 1958’den sonra profesyonel bir kulüp tarafından inşa edilen herhangi bir Oyun Sahası; ev üssünden en yakın çit, sehpa veya sağ ve sol sahadaki faul çizgileri üzerindeki diğer engellere ; minimum 325 fitlik bir mesafe sağlayacaktır ve Orta saha çitine minimum 400 fit mesafe.

(b) 1 Haziran 1958’den sonra, ana tabandan faul direklerine ve orta saha çitine olan mesafeyi ; yukarıdaki paragraf (a) ‘da belirtilen minimumun altına indirecek şekilde mevcut oyun alanı yeniden modellenmeyecektir.

1.05 Beyzbol Nedir? Ana üs, beş taraflı beyazlatılmış kauçuk levha ile işaretlenecektir. Bir kenarı 17 inç uzunluğunda;iki bitişik kenarı 8 1/2 inç ve kalan iki kenarı 12 inç olacak şekilde ; iki köşesi çıkarılmış 17 inçlik bir kare olacak ve bir nokta oluşturacak bir açıyla ayarlanacaktır. Ana üsten birinci üsse ve üçüncü üsse kadar uzanan hatların kesiştiği nokta ile zemine kurulacaktır; 17 inçlik kenar sürahi plakasına bakacak ; iki 12 inçlik kenar birinci ve üçüncü temel çizgilerle çakışacak. Ana tabanın üst kenarları eğimli olacak ve taban, zemin yüzeyi ile zemin seviyesinde sabitlenecektir.

Detaylar

1.06 Birinci, ikinci ve üçüncü kaideler, zemine sağlam bir şekilde tutturulmuş beyaz kanvas poşetlerle işaretlenecektir. Birinci ve üçüncü baz poşetler tamamen saha içinde olacaktır. İkinci temel çanta, ikinci kaide üzerinde ortalanacaktır. Torbalar 15 inç kare olacaktır. En az üç inçten veya beş inçten daha kalın olmayacak ve yumuşak malzeme ile doldurulacaktır.

1.07 Sürahi plakası, 24 inç’e 6 inçlik, beyazlatılmış kauçuktan dikdörtgen bir levha olacaktır. Böylece sürahi plakası ve ana üssü ; (ana plakanın arka noktası) arasındaki mesafe 60 fit, 6 inç olacaktır.

1.08 Ev sahibi kulüp, ev sahibi ve misafir takımlar için birer adet oyuncu sıraları sağlayacaktır. Bu tür banklar, temel hatlarından yirmi beş fitten az olmayacaktır. Çatılı olacak ve arkaya ve uçlara kapatılacaktır.

1.09 Top, birbirine sıkıca dikilmiş iki beyaz at derisi veya sığır derisi şeridi ile kaplanmış; küçük bir mantar, lastik veya benzeri malzeme çekirdeğinin etrafına sarılan iplikten oluşan bir küre olacaktır. Ağırlığı beşten az veya 5 1/4 onstan fazla avoirdupois olmalıdır. Çevresi en az dokuz veya en fazla 9 1/4 inç olmalıdır.

1.10 (a) Yarasa, en kalın kısmında çapı 2 3/4 inçten ve uzuluğu 42 inçten fazla olmamalıdır. Düz, yuvarlak bir sopa olacaktır. Yarasa tek parça masif ahşap olacaktır.

Not:

İmalatçı, tasarımı ve üretim yöntemleri konusunda Kurallar Komitesinden onay alana kadar; profesyonel bir oyunda (şampiyonluk sezonu veya gösteri maçları) hiçbir lamine veya deneysel yarasa kullanılmayacaktır.

(b) Götürülmüş Yarasalar. Yarasanın ucunda bir inç derinliğe kadar bir girintiye izin verilir. iki inçten daha geniş ve bir inçten daha az çapta olmamalı. Girinti, yabancı madde eklenmeden eğimli olmalıdır.

(c) Yarasa sapı, ucundan 18 inçten fazla olmamak üzere ; tutuşu iyileştirmek için herhangi bir malzeme veya maddeyle kaplanabilir veya işlenebilmektedir. 18 inç sınırlamasını aşan bu tür herhangi bir malzeme veya madde ; yarasanın oyundan çıkarılmasına neden olacaktır.

İlave notlar ;

Eğer hakem, yarasanın oyun sırasında veya sonrasında bir süre boyunca yukarıdaki (c) ‘ye uymadığını fark ederse; bu vurucuyu dışarıda ilan etme veya oyundan atılma gerekçesi olmayacaktır.

(d) Kural Komitesi tarafından onaylanmadıkça, profesyonel bir oyunda renkli yarasa kullanılamaz.

1.11 (a) (1) Beyzbol Nedir? Bir takımdaki tüm oyuncular renk, döşeme ve stil bakımından aynı üniformaları giyecek ve tüm oyuncuların formaları sırtlarında en az altı inç numaralar içerecektir. (2) Görünüme maruz kalan bir fanilanın herhangi bir kısmı, bir takımdaki tüm oyuncular için tek tip düz renkte olacaktır. Atıcı dışındaki herhangi bir oyuncunun fanilanın koluna iliştirilmiş sayılar, harfler ve işaretler olabilir. (3) Takım arkadaşlarının üniformasına uymayan hiçbir oyuncunun bir oyuna katılmasına izin verilmemektedir.

(b) Bir lig, (1) her takımın her zaman kendine özgü bir forma giymesini veya (2) her takımın iki takım forma giymesini, ev maçları için beyaz ve yol maçları için farklı bir renk olmasını sağlayabilir.

(c) (1) Kol uzunlukları bireysel oyuncular için değişebilir, ancak her oyuncunun kolları yaklaşık olarak aynı uzunlukta olacaktır. (2) Hiçbir oyuncu yırtık, yıpranmış veya kesik kollar giymeyecektir.

(d) Hiçbir oyuncu forma bandına veya üniformasından farklı renkteki başka bir malzemeye yapıştırmayacaktır.

(e) Üniformanın hiçbir parçası, bir beyzbol topunun şeklini taklit eden veya düşündüren bir desen içermeyecektir.

(f) Cam düğmeler ve cilalı metal üniforma üzerinde kullanılmayacaktır.

(g) Hiçbir oyuncu ayakkabısının topuk veya ayak parmağına sıradan ayakkabı plakası veya ayak parmağı plakası dışında bir şey takmayacaktır. Golf veya koşu ayakkabısına benzer sivri uçlu ayakkabılar giyilmeyecektir.

Kurallara Devam edelim ve Beyzbol’u daha iyi anlayalım…

(h) Üniformanın hiçbir parçası ticari reklamlarla ilgili yama veya tasarım içermeyecektir.

(i) Beyzbol Nedir? Bir lig, üye takımlarının formalarının sırtlarında oyuncularının isimlerini içermesini sağlayabilir. Oyuncunun soyadı dışındaki herhangi bir isim Lig Başkanı tarafından onaylanmalıdır. Kabul edilirse, bir takımın tüm formalarında oyuncularının isimleri bulunmalıdır.

1.12 Yakalayıcı, çevresi otuz sekiz inçten, yukarıdan aşağıya on beş buçuk inçten fazla olmayan deri eldiven giyebilir. Bu sınırlar; tüm bağları ve herhangi bir deri bandı veya eldivenin dış kenarına tutturulmuş yüzleri içerecektir. Eldivenin baş parmak bölümü ile parmak bölümü arasındaki boşluk ; eldivenin üst kısmında altı inç ve başparmak kasık tabanında dört inç’i geçmemelidir. Ağ, baş parmak ağının tepesi boyunca yedi inçten fazla veya tepesinden altı inçten fazla olmayacaktır. Ağ, deri tünellerden bir bağlama veya bağlama veya avuç içi uzantısı olabilen ; bağcık ile kolçağa bağlanır. Yukarıda belirtilen ölçümlerin hiçbirini aşmayacak şekilde yapılmış bir orta deri parçası olabilir.

1.13 Birinci meydancı, başparmağın kasık tabanından eldivenin dış kenarına kadar ölçüldüğünde, yukarıdan aşağıya on iki inçten uzun olmayan ve avuç içi boyunca sekiz inçten daha geniş olmayan bir deri eldiven veya eldiven giyebilir. Başparmak bölümü ile eldivenin parmak bölümü arasındaki boşluk; eldivenin üst kısmında dört inç ve baş parmak arası tabanında üç buçuk inç’i geçmemelidir.

İlave Notlar :

Eldiven, bu alan kalıcı olarak sabitlenecektir. Herhangi bir malzeme veya işlem kullanılarak genişletilemeyecek, veya derinleştirilemeyecek şekilde inşa edilecektir. Eldiven ağı, başparmağın ağzı tabanına kadar beş inçten fazla olmamalıdır. Ağ, deri tünellerden bağlama ya da bağcıkla kolçağa bağlanan ve belirtilen ölçüleri aşmayacak şekilde; yapılmış avuç içi uzantısı olabilen bir orta deri parçası olabilmektedir. Dokuma, ağ türü bir tuzak yapmak için sarılmış veya sarılmış bağdan yapılmayacak veya derinleştirilmeyecektir. Eldiven herhangi bir ağırlıkta olabilmektedir.

1.14 İlk meydancı veya yakalayıcı dışındaki her saha oyuncusu deri eldiven kullanabilir veya giyebilmektedir. Eldivenin bedenini kapsayan ölçümler, eldivenin ön tarafı veya top alıcı tarafı ölçülerek yapılmalıdır. Alet veya ölçüm bandı, ölçülen öğenin yüzeyi veya özelliği ile temas edecek ; işlemdeki tüm konturları takip edecek şekilde yerleştirilmelidir. Eldiven, 4 parmağın herhangi birinin ucundan ; top cebinden alt kenarına veya eldivenin topuğuna 12 “den fazla ölçmemelidir. Eldiven, ölçüldüğünde genişliği 7 3/4” den fazla olmayacaktır. Eldivenin küçük parmak kenarının dış kenarına, diğer parmakların tabanı boyunca ilk parmağın dibinde iç dikiş. Başparmak ile ilk parmak arasındaki, kasık adı verilen boşluk veya alan ; deri dokuma veya arka durdurucu ile doldurulabilir.

İlave notlar ;

Dokuma, kasık bölgesini tamamen kapatmak için iki kat standart deriden yapılabilir. Deriden yapılmış bir dizi tünelden veya bir dizi deri panelden veya bağcıklı deri kayışlardan yapılabilmektedir. Dokuma, ağ tipi bir tuzak yapmak için sarılmış veya sarılmış bağdan yapılamamaktadır. Ağ bölgesinin tamamını kaplamak için dokuma yapıldığında, dokuma esnek olacak şekilde inşa edilebilmektedir. Bir dizi bölümden oluştuğunda, birbirine bağlanmaları gerekir. Bu bölümler, kesit yanlarındaki eğriliklerin çöküntü oluşturmasına izin verecek şekilde inşa edilmemiş olabilmektedir.

İlave notlar ;

Beyzbol Nedir? Ağ açıklığının boyutunu kontrol etmek için dokuma yapılacaktır. Kasık açıklığı, üstte 4 1/2 “‘den fazla olmayacak. Derinliği 5 3/4” den fazla olmayacak ve altta 3 1/2 “genişliğinde olacaktır. Kasık açıklığı 4’ten fazla olmayacaktır. 1/2 “, tepesinin altında herhangi bir noktada. Dokuma her iki tarafta ve ağın üstünde ve altında sabitlenecektir. Deri bağlama ile yapılacak ataşman, bu bağlantılar sabitlenmelidir. Gerilirlerse veya gevşerlerse, uygun durumlarına ayarlanmalıdırlar. Eldiven herhangi bir ağırlıkta olur.

1.15 (a) Sürahinin eldiveni, tüm dikişler, bağcıklar ve dokumalar dahil olmak üzere tek tip renkte olacaktır. Sürahi eldiveni beyaz veya gri olamaz.

(b) Hiçbir sürahi eldivene, eldivenden farklı renkte herhangi bir yabancı madde iliştirmeyecektir.

1.16 Bir Profesyonel Lig, kask kullanımıyla ilgili aşağıdaki kuralı kabul edecektir:

(a) Tüm oyuncular vuruş sırasında bir tür koruyucu kask kullanacaktır.

(b) Ulusal Dernek Liglerindeki tüm oyuncular, yarasayken çift kulak kapaklı kask takacaktır.

(c) Ana Lig’e giren tüm oyuncular 1983 şampiyona sezonundan başlayarak ve sonraki her sezonda tek kulak kapaklı kask (veya oyuncunun seçimine göre çift kulak kapaklı kask) takmalıdır. 1982 sezonu boyunca ve o sezon kaydedildiği gibi; tek kulak kapaklı kask takmaya itiraz eden kişi.

(d) Tüm yakalayıcılar, pozisyonlarını korurken bir yakalayıcı koruyucu başlığı takmalıdır.

(e) Tüm sopa / top erkek veya kızları, görevlerini yerine getirirken koruyucu kask takmalıdır. Hakem, bu kuralların herhangi bir şekilde ihlal edildiğini gözlemlerse, ihlalin düzeltilmesi için talimat verecektir. İhlal makul bir süre içinde düzeltilmezse, hakemin kararına göre; hakem suçluyu oyundan çıkaracak ve uygun şekilde disiplin cezası önerilecektir.

1.17 Bu kuralın hükümlerinde detaylandırıldığı üzere, tabanlar, sürahi plakası, beyzbol, sopalar, üniformalar, toplayıcı eldiveni, birinci beysbol eldivenleri, iç saha oyuncuları ve dış saha eldivenleri ve koruyucu başlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oyun ekipmanı, herhangi bir gereksiz madde içermeyecektir. ürünün ticarileştirilmesi. Üreticinin bu tür bir ekipman üzerindeki tanımlamaları ; üreticinin logosunun boyutu ve içeriği veya öğenin marka adı açısından iyi bir zevkte olmalıdır. Bu Bölüm 1.17’nin hükümleri yalnızca profesyonel ligler için geçerli olacaktır.

NOT: Profesyonel beyzbol ligleri için beyzbol ekipmanında yenilikçi değişiklikler planlayan üreticiler, üretimden önce bunu Resmi Oyun Kuralları Komitesine sunmalıdır.

BEYZBOL KURALLARI: ŞARTLARIN TANIMLARI

Beyzbol Nedir?

KARAR VERİLDİ: Hakem tarafından oyun içinde yapılan tespiti işaret etmektedir.

İTİRAZ, hücum takımı tarafından kuralların ihlal edildiğini iddia eden bir saha oyuncusunun hareketidir.

BALK; atıcı tarafından bir koşucu veya koşucu temelde olan ve tüm koşuculara bir üs ilerletme hakkı veren yasa dışı bir harekettir.

TOP, uçuş sırasında vuruş bölgesine girmeyen ve vurucu tarafından vurulmayan bir sahadır. Saha yere temas ederse ve vuruş bölgesi boyunca sekerse, bu bir “top” dur. Böyle bir atış vurucuya dokunursa, kendisine ilk temel verilecektir. Vurucu iki vuruştan sonra böyle bir sahada sallanırsa; Kural 6.05 (c) ve 6.09 (b) uyarınca top yakalanamaz. Vurucu böyle bir atışa çarparsa, müteakip hareket, topa havada vurur gibi aynı olacaktır.

TABAN, bir koşuyu puanlamak için bir koşucu tarafından dokunulması gereken dört noktadan biridir; daha genel olarak kanvas torbalara ve taban noktalarını işaretleyen kauçuk plakaya uygulanmaktadır.

BASE COACH Vurucuyu ve koşucuları yönlendirmek için birinci veya üçüncü tabanda koçun kutusuna yerleştirilen üniformalı bir takım üyesidir.

TOPLAR ÜZERİNDEKİ BİR TABAN; vuruş sırasında vuruş alanı dışında dört saha alan bir vurucuya verilen ilk temel ödülüdür.

BATTER, vurucunun kutusundaki pozisyonunu alan hücum oyuncusu.

BATTER RUNNER; atılana kadar veya koşucu olduğu oyun bitene kadar yarasa zamanını yeni bitiren hücum oyuncusunu tanımlayan bir terimdir.

BATTER’S BOX, vurucunun vuruş sırasında bulunduğu süre içinde duracağı alandır.

BATTERY, sürahi ve yakalayıcıdır.

BENCH VEYA DUGOUT; oyunculara, yedek oyunculara ve diğer takım üyelerine; oyun dışında oldukları süreçte bulunacakları alanı temsil etmektedir.

BUNT, sopayla savrulmayan, ancak kasıtlı olarak sopayla buluşan ve saha içinde yavaşça vurulan toptur.

ÇAĞIRILAN OYUN, herhangi bir nedenle baş hakemin oyunu sonlandırdığı bir oyundur.

Beyzbol Nedir? YAKALAMA-1

Beyzbol Nedir? Devam ediyoruz.. Bir saha oyuncusunun uçuş halindeki bir topu elinde veya eldiveninde güvenli bir şekilde bulundurma ve sıkıca tutma eylemidir. Sahip olmak için şapkasını, koruyucusunu, cebini veya üniformasının herhangi bir parçasını kullanmaması şartıyla. Bu bir yakalama değildir.

Ancak aynı anda veya hemen topla temasından sonra ; bir oyuncuya veya bir duvara çarparsa veya yere düşerse ; ve böyle bir çarpışma veya düşme sonucunda topu düşürürse. Bir saha oyuncusunun bir sinek topuna dokunması; ardından hücum takımının bir üyesine veya bir hakeme çarpması ; ardından başka bir savunma oyuncusu tarafından yakalanması bir yakalama değildir. Saha oyuncusu, yakalamayı takiben atış yaparken yakalamışsa; ve sonrasında düşürmüşse, top tutulmuş sayılmaktadır.

Beyzbol Nedir? YAKALAMA-2

Topun geçerliliğini belirlerken; saha oyuncusu topu tamamen kontrol ettiğini ; topu serbest bırakmasının gönüllü ve kasıtlı olduğunu kanıtlayacak kadar uzun süre tutacaktır. Top, hokkabazlık yapılırsa veya yere değmeden önce başka bir saha oyuncusu tarafından tutulursa; nihayet herhangi bir saha oyuncusu tarafından tutulursa, bir yakalama yasaldır. İlk saha oyuncusu topa dokunduğu anda koşucular üslerini terk eder.

Bir saha oyuncusu topu yakalamak için ;bir çitin üzerinden, korkuluktan, ipten veya bir standa ulaştığında hiçbir müdahaleye izin verilmemelidir. Bunu kendi riski altında yapar. Sığınağın kenarında yakalamaya çalışan bir saha oyuncusu, herhangi bir takımın bir oyuncusu veya oyuncuları tarafından; “yukarı kaldırılır” ve görünür bir düşüşten uzak tutulursa ya da yakalama yapılırsa, buna izin verilecektir.

CATCHER, pozisyonunu ana üssün geri alan meydancıdır.

YAKALAYICININ KUTUSU, atıcı topu teslim edene kadar yakalayıcının içinde duracağı alandır.

KULÜP, takım personelinin bir araya getirilmesinden, oyun sahasının ve gerekli tesislerin sağlanmasından ; lig ile ilişkilerde takımı temsil etmekten sorumlu kişi veya kişiler grubudur.

KOÇ, temel koç olarak hareket etmek gibi ; ancak bununla sınırlı olmamak üzere; yöneticinin belirleyebileceği bu tür görevleri yerine getirmek üzere yönetici tarafından atanan üniformalı bir ekip üyesidir.

ÖLÜ TOPU; Oyunun kurallar dahilinde durdurulması nedeniyle oyun dışı bir toptur.

SAVUNMA (veya SAVUNMA) sahadaki takım veya takımın herhangi bir oyuncusu.

DOUBLE HEADER, hemen arka arkaya oynanan, düzenli olarak planlanan veya yeniden planlanan iki oyundur.

ÇİFT OYNATMA, iki hücum oyuncusunun, defalar arasında hata olmaması koşuluyla; sürekli hareket sonucunda oyundan çıkarıldığı, savunma tarafından oynanan bir oyundur.

(a) İkili kuvvet oyunu, her iki çıkışın da kuvvet oyunları olduğu oyundur.

(b) Ters kuvvet çift oyunu, birincisinin bir kuvvet oyuu olduğu ve ikincisinin; ilk çıkış nedeniyle kuvvetin kaldırıldığı bir koşucu üzerinde yapıldığı oyundur. Ters kuvvet oyunlarına örnekler: koşucu önce, bir dışarıda; meyilli, birinci kaleye adım atan (bir dışarı) ve ikinci meydancıya veya ikinci dışarı için (bir etiket oyunu); ikinci meydancıya atan birinci meydancıya zemin hazırlar. Üçüncü meydancıya meyilli alan, üçüncü kaleye adım atar (biri dışarı); sonra ikinci çıkış için yakalayıcıya fırlatmaktadır (etiket oynatma).

DUGOUT (BENCH tanımına bakın)

ADİL TOPU; ev ile ilk üs arasında ya da ev ile üçüncü üs arasında adil bir zemine yerleşen ; ya da birinci ya da üçüncü üssü geçerken dış sahaya zıplarken ya da birinci, ikinciye temas eden adil alan üzerinde ya da üzerinde olan bir vuruşlu toptur. veya üçüncü temel, veya ilk önce birinci temel veya üçüncü temelde veya ötesinde adil bölgeye düşen, veya adil bir bölgede veya üzerinde iken bir hakem veya oyuncunun şahsına dokunan veya adil bölge üzerindeyken, sahanın dışına çıkan oyun alanı uçuş. Adil bir atış, faul direği de dahil olmak üzere topun göreceli konumuna ve faul çizgisine göre değerlendirilecektir ve topa dokunduğu anda saha oyuncusunun adil veya faul bölgesinde olup olmadığına göre değil.

Beyzbol Nedir? – ADİL TOPU DEVAMI…

Bir sinek topu sahaya ev ve ilk üs veya ev ve üçüncü üs arasına düşerse ve ardından bir oyuncuya veya hakeme dokunmadan ve birinci veya üçüncü tabanı geçmeden faul bölgesine sıçrarsa, bu bir faul topudur; veya top faul bölgesine yerleşirse veya faul bölgesindeki bir oyuncu topa temas ederse, bu faul topudur. Bir sinek topu birinci veya üçüncü tabana düşer ve ardından faul bölgesine sıçrarsa, bu adil bir vuruştur. Kulüpler, hakemlerin adil ve faul topları daha doğru bir şekilde yargılamasını sağlamak için, çitin üzerindeki adil arazide direğin yanı boyunca uzanan bir tel örgü ile çit hattına giderek daha fazla faul direkleri dikmektedir.

FUAR BÖLGESİ, ana üssünden oyun alanı çitinin dibine ve dikey olarak yukarı doğru birinci temel ve üçüncü temel hatlar dahil, oyun alanının içindeki kısmıdır. Tüm faul hatları adil bölgededir.

FIELDER herhangi bir savunma oyuncusudur.

FIELDER’IN SEÇİMİ

Adil bir topçu idare eden ve meyilli koşucuyu söndürmek için ilk üsse atmak yerine, önceki bir koşucuyu söndürmek için başka bir üsse atan bir saha oyuncusunun hareketidir. Terim ayrıca puanlayıcılar tarafından da kullanılmaktadır.

Beyzbol Nedir?

(a) Güvenli vuruşunu yapan saha oyuncusu önceki bir koşucuyu dışarı atmaya çalıştığında bir veya daha fazla ekstra üs alan vuruş yapan koşucunun ilerlemesini hesaba katmak;

(b) bir saha oyuncusu başka bir koşucuyu kovmaya çalışırken bir koşucunun ilerleyişini (çalınan taban veya hata dışında) hesaba katmak; ve

(c) bir koşucunun yalnızca savunma takımının ilgisizliği nedeniyle yaptığı ilerlemeyi hesaba katmak (savunmasız çalma).

FLY BALL

Uçuş sırasında havada yükselen vuruşlu bir toptur.

KUVVET OYUNU, Beyzbol Nedir? Bir koşucunun, vurucunun koşucu olması nedeniyle bir üssü işgal etme hakkını yasal olarak kaybettiği bir oyundur. Bu oyunla ilgili kafa karışıklığı, oyun sırasında sıklıkla “zorlama” durumunun ortadan kalktığı hatırlanarak giderilmektedir. Örnek: Adam, ilk önce, bir dışarıda, çantaya dokunan ilk meydancıya top keskin bir şekilde çarptı ve vurucu koşucusu dışarıda. O anda kuvvet kaldırılmaktadır ve ikinciye ilerleyen koşucu etiketlenmelidir.

KUVVET OYUNU DEVAMI…

Üçüncü veya ikinci bir koşucu varsa ve bu koşuculardan biri ikinci sırada etiketten önce gol attıysa, koşu sayılır. İlk meydancı ikinciye atılsaydı ve top birinciye geri dönmüş olsaydı; ikinci oyunda bir kuvvet vardı, iki çıkış yapıyordu ve koşucunun önüne ilk atışı üç çıkış yapmış olacaktır. Bu durumda, hiçbir koşu puan almaz.

Örnek:

Zorlama değil. Biri çıktı. Birinci ve üçüncü koşucu. Meyilli dışarı uçar. İki dışarı. Runner üçüncü etiketlerde yükseliyor ve gol atıyor. Runner, ilk meydancıdan fırlatmadan önce rötuş yapmaya çalışmaktadır. Ancak zamanında geri dönememekte ve bu nedenle dışarı çıkmak zorunda kalmaktadır. Üç kişi. Eğer hakemin kararına göre, top birinci kalede tutulmadan önce üçüncüden gelen koşucu eve temas ederse, koşu sayılır.